Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3367 9872 500
czas najwyższy! 
Reposted fromamazing96 amazing96 viasarkastyczna sarkastyczna
1331 ffc1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasarkastyczna sarkastyczna

This is what the difference in Olympic Gold looks like across 56 years of women’s vault.

On the left, Larisa Latinya wins gold for the USSR in 1956. On the right, McKayla Maroney wins gold for the US in 2012.

Reposted fromcarfreitag carfreitag viasilence89 silence89
9461 e941
Reposted frominto-black into-black

Minialbum RTS vs. ŁKS, czyli co mówią łódzkie mury60-stronicowa fotorelacja z walki na cięte riposty.
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viasfeter sfeter
3062 68f0
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viamooncat mooncat
Miłość to forma uprzedzenia. Kochasz to, czego potrzebujesz, kochasz to, co poprawia ci samopoczucie, kochasz to, co jest wygodne. Jak możesz twierdzić, że kochasz jednego człowieka, skoro na świecie jest dziesięć tysięcy ludzi, których kochałabyś bardziej, gdybyś ich kiedyś poznała? Ale nigdy ich nie poznasz.
— Charles Bukowski
Reposted frompouler pouler viazapachsiana zapachsiana
9733 fb6f
Reposted fromlove-autumn love-autumn viasilence89 silence89
2067 3644 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasilence89 silence89
5580 9095
Reposted fromnexxt nexxt viaSukkie Sukkie
6594 93ff
Reposted fromget-fit get-fit viaayame ayame
3418 10fb 500
Reposted fromnameherhope nameherhope
7849 54fa 500
Reposted fromLotte Lotte viasilence89 silence89
6224 a7a4 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialatusek latusek
0867 071b
Reposted frompesy pesy viahomefromhome homefromhome
5314 e631 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasilence89 silence89
0871 4a74 500
Reposted fromget-fit get-fit viasarkastyczna sarkastyczna
A blessed woman | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viasilence89 silence89
3332 b338 500
Reposted fromscythelliot scythelliot viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl